ENERGETYKA

Korzystając z wieloletniego doświadczania branżowego, zaopatrujemy obiekty energetyczne, nowo  projektowane i już funkcjonujące oraz wymagające modernizacji. Zależnie od indywidualnych uwarunkowań projektowych, dobieramy optymalne rozwiązania studni, rozdzielni zasilających, pokryw kanałów oraz kanałów kablowych na potrzeby przedsięwzięcia.

Studnie tramwajowe dla pętli indukcyjnych

Tramwaje Warszawskie przystąpiły do modernizacji infrastruktury torowej. Stosowane wcześniej sposoby mocowania przewodów pętli indukcyjnych powodowały uszkadzane przez pojazdy torowe.

Kanały kablowe

Projekt zakładał połączenie hal produkcyjnych kanałami technologicznymi.

PRODUKTY DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Studnie
teletechniczne

Studnie
tramwajowe

Zwieńczenia
studni

Studnie
lotniskowe

Naziemne rozdzielnie zasilające

Podziemne rozdzielnie zasilające

Studnie
z windą

Kanały
kablowe

Pokrywy
kanałów

Słupki
oznaczeniowe

Podłogi
kratownicowe

Nie znalazłeś wszystkich informacji?

Scroll to Top
Scroll to Top