TELEKOMUNIKACJA

Korzystając z wieloletniego doświadczania branżowego, zaopatrujemy obiekty telekomunikacyjne, nowo projektowane, i już funkcjonujące oraz wymagające modernizacji. Zależnie od indywidualnych uwarunkowań projektowych, dobieramy optymalne rozwiązania studni oraz zwieńczeń na potrzeby przedsięwzięcia.

Budowa parkingu przy Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie

Projekt teletechniki zakładał zastosowanie głębokich studni w klasie D-400. Wykonawca zdecydował się na zastosowanie studni modułowych typu TP Innotechniki.

Rewitalizacja ulicy Abrahama w Gdyni

Projektując deptak, architekci zdecydowali się na schowanie pod ziemię wszelkich szaf sterujących psujących krajobraz.
PRODUKTY DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Studnie
teletechniczne

Naziemne rozdzielnie zasilające

Podziemne rozdzielnie zasilające

Studnie
z windą

Kanały
kablowe

Pokrywy
kanałów

Zwieńczenia
studni

Podłogi
kratownicowe

Słupki
oznaczeniowe

Nie znalazłeś wszystkich informacji?

Scroll to Top
Scroll to Top