WODOCIĄGI

Korzystając z wieloletniego doświadczania branżowego, zaopatrujemy obiekty wodociągowe, nowo projektowane i już funkcjonujące oraz wymagające modernizacji. Zależnie od indywidualnych uwarunkowań projektowych, dobieramy optymalne rozwiązania studni oraz zwieńczeń na potrzeby przedsięwzięcia.

Modernizacja instalacji wodociągowej w Katowicach

Firma wodociągowa z Katowic modernizowała instalacje wodociągowe wstawiając zawory na istniejących już instalacjach. Najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie modułowych studni TP firmy Innotechnika.

Pokrywy kanałów w garażach podziemnych

Inwestor szukał trwałych pokryw kanałów. Musiały być lekkie i szybkie w montażu. Wykonawca garaży podziemnych zastosował wytrzymałe pokrywy z tworzywa Polipit do przykrycia kanałów w których znajdują się separatory wody.
PRODUKTY DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

Studnie
wodociągowe

Słupki
oznaczeniowe

Podłogi
kratownicowe

Kanały
kablowe

Pokrywy
kanałów

Zwieńczenia
studni

Nie znalazłeś wszystkich informacji?

Przewiń do góry