WODOCIĄGI

Korzystając z wieloletniego doświadczania branżowego, zaopatrujemy obiekty wodociągowe, nowo projektowane i już funkcjonujące oraz wymagające modernizacji. Zależnie od indywidualnych uwarunkowań projektowych, dobieramy optymalne rozwiązania studni oraz zwieńczeń na potrzeby przedsięwzięcia.

Modernizacja instalacji wodociągowej w Katowicach

Firma wodociągowa z Katowic modernizowała instalacje wodociągowe wstawiając zawory na istniejących już instalacjach. Najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie modułowych studni TP firmy Innotechnika.

Pokrywy kanałów w garażach podziemnych

Inwestor szukał trwałych pokryw kanałów. Musiały być lekkie i szybkie w montażu. Wykonawca garaży podziemnych zastosował wytrzymałe pokrywy z tworzywa Polipit do przykrycia kanałów w których znajdują się separatory wody.
PRODUKTY DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

Studnie
wodociągowe

Słupki
oznaczeniowe

Podłogi
kratownicowe

Kanały
kablowe

Pokrywy
kanałów

Zwieńczenia
studni

Nie znalazłeś wszystkich informacji?

Scroll to Top
Scroll to Top