Od początku założeniem było zastąpienie betonu tworzywami sztucznymi w wyrobach stosowanych w budownictwie energetycznym, telekomunikacyjnym i wodociągowym.  Opracowana została technologia produkcji wykorzystująca tworzywa sztuczne pochodzące w100% z recyklingu. Oprócz walorów ekologicznych, wytrzymałość produktów przewyższyła wyroby betonowe.

W jaki sposób to działa?

Wszystko zaczyna się w prywatnych gospodarstwach domowych.

Tam wstępnie sortowane są opakowania z tworzyw sztucznych.

Zawartość pojemników i worki są transportowane do sortowni.

Plastikowe odpady opakowaniowe są belowane.

Bele przetwarzane są na pelet / granulat, który jest podstawą naszego materiału.

Zawartość pojemników i worki są transportowane do sortowni.

Pelet jest topiony i wtryskiwany do form.

Tak powstają wszystkie nasze produkty.

Produkty mogą być ponownie poddane recyklingowi.

Korzyści dla środowiska:

 Materiał wyprodukowany bez impregnacji.
 Odciążenie składowisk odpadów – długotrwała ochrona środowiska
 Możliwość ponownego przetworzenia w procesie recyklingu
 Nie zawiera szkodliwych substancji (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony gleby)
Scroll to Top
Scroll to Top