Budowa Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Studnie teletechniczne
HISTORIA SUKCESU
ZADANIE

Projekt wymagał instalacji studni teletechnicznych, które byłyby ukryte a jednocześnie zapewniały łatwy dostęp do infrastruktury teletechnicznej.

Previous slide
Next slide
ROZWIĄZANIE

Inwestor zastosował studnie Innotechniki ze względu na łatwe dostosowanie wysokości modułowych korpusów bezpośrednio na placu budowy. W wielu przypadkach należało zmienić wysokość studni w stosunku do projektu. Do studni zastosowano zwieńczenia żeliwne.

KORZYŚCI

Dzięki możliwości układania korpusów bez użycia ciężkiego sprzętu, wykonawca obniżył koszty montażu studni.

HISTORIA SUKCESU
Scroll to Top
Scroll to Top