Rewitalizacja placu w Solcu Kujawskim

Rozdzielnie zasilające
HISTORIA SUKCESU
ZADANIE

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II obejmująca przebudowę Placu ze zmianą układu komunikacyjnego, budową nowego oświetlenia oraz budową fontanny. Miasto chciało rozwiązać problem zasilania imprez publicznych odbywających się w obrębie placu.

Previous slide
Next slide
ROZWIĄZANIE

Zastosowano rozdzielnie zasilania podziemnego Innotechniki typu TP/RE 7/7 D-400 z pokrywami z tworzywa SMC wspomaganymi siłownikami gazowymi. Całość urządzeń elektrycznych chroniona jest przed zalaniem za pomocą dzwonu nurkowego.

KORZYŚCI

Miasto może zasilać imprezy masowe z indywidualnych rozdzielni, nie kolidujących z ruchem na placu.

HISTORIA SUKCESU
Scroll to Top
Scroll to Top