Projekt Kultura - rewitalizacji Starego Rynku w Łomży

Studnie z windą
HISTORIA SUKCESU
ZADANIE

"Projekt Kultura - rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" miał na celu rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia placu Starego Rynku na funkcję kulturowo-edukacyjną. Wymagało to zaprojektowania punktów zasilających imprezy masowe, schowanych w ziemi aby zachować walory estetyczne rynku.

Previous slide
Next slide
ROZWIĄZANIE

Zgodnie z hasłem Innotechniki „innowacje w ukrywaniu” zastosowano studnie z windą TP L, na której umieszczono szafkę zasilającą oraz podziemne rozdzielnie zasilające typu TP RE, które umożliwiają podłączenie odbiorców do zasilania(stragany, sceny itp.).

KORZYŚCI

Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje bezproblemowy sposób zasilania imprez masowych, który jest schowany w ziemi i zabezpiecza uczestników imprezy przed kontaktem z urządzeniami elektrycznymi.

HISTORIA SUKCESU
Scroll to Top
Scroll to Top